Lions Klub KRŠKO

Pomagamo!

Leto 2020 je prineslo veliko sprememb, žal tudi številne stiske. Virus je pretrgal mnoge stike in onemogočil neposredno komunikacijo med učenci in šolo, med stanovalci domov za starejše in njihovimi svojci, med prijatelji, znanci.

Zato smo se odločili, da Domu starejših občanov Krško, Varstveno delovnemu centru Krško-Leskovec, Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Domu upokojencev Sevnica in Trubarjevemu dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu podarimo tablico za stike njihovih stanovalcev s svojci. 

 

vseSkupaj

pomagamo

100tka