Lions Klub KRŠKO

Pomagamo!

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, je na gradu Rajhenburg potekala predaja donacije Lions kluba Krško Kulturnemu domu Krško. Donacijo Lions kluba Krško je Kulturnemu domu Krško predala aktualna predsednica kluba, dr. Barbara Smolej Fritz. V svojem nagovoru je izpostavila pomen kulture in umetnosti za siceršnje duševno zdravje vsakega izmed nas. Kot družba si moramo zato prizadevati, da je kultura dostopna tudi ranljivim ciljnim skupinam. Izpostavila in pohvalila je prizadevanja Kulturnega doma Krško na področju dostopnosti, tako kar se tiče ponudbe kulturnih programov kot tudi same fizične dostopnosti po objektih, v katerih se ti programi odvijajo.

Za donacijo se je v imenu Kulturnega doma Krško zahvalila direktorica Darja Planinc in napovedala, da bodo s pomočjo teh sredstev še izboljšali dostopnost nove stalne razstave Vitezi Rajhenburški, med drugim se načrtuje tudi izdelava in umestitev dveh taktilnih replik, in sicer povečana replika novca, kovanega v rajhenburški kovnici do l. 1241, in z grb rodbine Rajhenburških.

Nova stalna razstava Vitezi Rajhenburški že omogoča dostop gibalno oviranim osebam, kar so dosegli s postavitvijo primerne stalne klančine, s katero so nadomestili premično in manj primerno. Besedila razstave so zapisana v dveh velikostih in zahtevnostih, v razstavi so postavljeni kotički, ki omogočajo taktilno, vizualno in avdio izkušnjo, po potrebi jo obogatijo z dodatnimi predmeti in ponazorili.

 

pomagamo

100tka